Nawigacja

Mapa

Wiadomości

 • Przez ostatnie kilka miesięcy grupa uczniów z klas trzecich pracowała nad projektem „Postaw na Słońce”. Celem projektu jest rozreklamowanie energii słonecznej jako źródła energii elektrycznej w domach czy szkołach. Podczas niedawno zakończonego pierwszego etapu projektu uczniowie zajmowali się zadaniami takimi jak obliczanie zużycia energii w domach, czy rysowanie skomplikowanych planów. Jednak najważniejsze było znajdowanie informacji i zdobywanie wiedzy o wszystkim co związane jest z fotowoltaiką (pobieraniem energii ze słońca) oraz oszczędzaniem energii. Drugi etap, którym teraz zajmują się uczniowie, polega na rozpowszechnieniu projektu i przedstawieniu go osobom, które nie miały o nim pojęcia. Zajmowanie się projektowymi zadaniami okazało się bardzo czasochłonne, ale warte zachodu. Życzymy uczestnikom wytrwałości oraz powodzenia w kolejnym etapie!

 • Jeśli tak jak Arkady Fiedler "kochasz takie rzeczy, obok których inni przechodzili obojętnie”,

  weź udział w Konkursie Fotograficznym

  „Pamiętaj, że każda ścieżka, nawet najniepozorniejsza wyprowadza na szeroki świat”.

  Termin nadsyłania prac: do 17 maja

  Szczegółowe informacje znajdują się w pliku: Regulamin_KF_(1).pdf

 • Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem
  "ŚWIAT OCZAMI ARKADEGO FIEDLERA",

  organozowanym z okazji 13. rocznicy nadania szkole imienia.

 •  Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w konkursie reklam filmowych "MIEJSCA ZWIĄZANE Z ARKADYM FIEDLEREM", organizowanym z okazji 13. rocznicy nadania szkole imienia.

   REGULAMIN KONKURSU


  Celem konkursu jest:
  - promowanie  uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej,
  - popularyzacja wiedzy dotyczącej postaci Arkadego Fiedlera,
  -  rozwijanie zainteresowań i popularyzacja technik filmowych wśród uczniów,
  - prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

  ORGANIZATORZY
  Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie

  ADRESACI
  Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych.

  TECHNIKA
  Film reklamowy:
  - pracą konkursową jest jeden film
  - na nośniku USB/DVD/CD
  - czas trwania filmu: maksymalnie 2 minuty
  - format: MP4
  - film konkursowy nie może zawierać żadnych czytelnych znaków towarowych, logotypów, symboli handlowych i marketingowych.

  TERMIN
  Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac konkursowych upływa 16 maja 2017

  ZGŁASZANIE PRAC
  1.Prace należy dostarczać osobiście do sekretariatu szkoły lub listownie opakowane tak, aby nie uległy uszkodzeniu.
  Adres szkoły:
  Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie
  ul. Gronowska 45,  64-100 Leszno
  (z dopiskiem: KONKURS REKLAM FILMOWYCH)

  2.Każdą z prac należy czytelnie opisać umieszczając:
  - imię i nazwisko autora,  
  - rok urodzenia autora,
  - pełną nazwę, adres, telefon, e-mail i pieczątkę placówki, w której praca została stworzona,
  - imię i nazwisko opiekuna autora pracy,
  - dołączyć wypełniony załącznik 1.

  ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
  1.Zgłoszone filmy zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
  2.Ogłoszenie wyników nastąpi 24 maja 2017 r.
  3.Najlepsze z prac zostaną nagrodzone.
  4.Nagrodzeni uczniowie zostaną wcześniej poinformowani drogą mailową
  5.Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

  PRAWA AUTORSKIE
  Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
  1.posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują filmów stworzonych przez inne osoby (załącznik nr 1),
  2.nie narusza praw autorskich  osób trzecich,
  3.nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych - uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na filmie, na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu.

  ZAŁĄCZNIK 1- KARTA ZGŁOSZENIOWA -  Zalacznik_nr_1.odt

 •   

  Z okazji Światowego Dnia Ziemi wspólnymi siłami „wytargaliśmy”  700 litrów śmieci. 27 kwietnia, w sile 10 kajaków, przez całe popołudnie uczniowie Gimnazjum nr 5 w Lesznie i I LO w Lesznie pod opieką Grzegorza Lorka i Andrzeja Szpilakowskiego zbierali śmieci z Samicy i Jeziora Drzeczkowskiego. Czego tam nie było! 

 • 17 marca w finale Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Maciej Biliński z klasy 3a uzyskał 48 na 50 punktów. Tym samym został laureatem tego konkursu. Warto nadmienić, że Maciej jest również finalistą Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Gratulujemy!

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie
  ul.Gronowska 45, 64-100 Leszno
  Dyrektor: Marek Pawełkiewicz
 • (+48) 65-527-11-30
  tel.kom. 501047985

Galeria zdjęć